downstatus.nl Privacybeleid

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze dienst gebruikt en de keuzes die u hebt in verband met die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, De in dit Privacybeleid gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via downstatus.nl

DEFINITIES

 • Service
  Service is de downstatus.nl website
 • Persoonlijke gegevens
  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die uit die gegevens kan worden geïdentificeerd (of uit die gegevens en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken).
 • Gebruiksgegevens
  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies
  Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Gegevensbeheerder
  Gegevensbeheerder: de natuurlijke of rechtspersoon die (hetzij alleen, hetzij gezamenlijk of tezamen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt, of worden verwerkt.
  In het kader van dit Privacybeleid zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners)
  Gegevensverwerker (of dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.
  Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.
 • Betrokkene (of Gebruiker)
  De betrokkene is elke levende persoon die onze dienst gebruikt en aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Terwijl u onze dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's heeft doorgebracht, unieke apparaat-identificatoren en andere diagnostische gegevens.
Tracking & Cookies Gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en worden opgeslagen op uw apparaat. Tracking technologieën ook gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, als u geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Dienst mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies.Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies.Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.
 • Reclamecookies.Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.

De eerste keer dat u onze dienst bezoekt, tonen wij u een melding met uitleg over onze cookies en vragen wij uw toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browserinstellingen, maar sommige delen van onze website daardoor niet goed werken.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

downstatus.nl gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze dienst te leveren en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat wij onze dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze dienst te controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken

BEWARING VAN GEGEVENS

downstatus.nl zal uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid uit te voeren.

downstatus.nl zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen korter bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten Ecuador bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Ecuador en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

downstatus.nl zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en geen overdracht van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles aanwezig zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid.

UW RECHTEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. downstatus.nl streeft ernaar om redelijke stappen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht op toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij over u hebben. verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent om deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op correctie. U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerde vorm, machine leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer downstatus.nl op uw toestemming vertrouwde om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een duidelijk bericht op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en wij zullen de volgende wijzigingen aanbrengen de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: